?

Log in

hold on to your dreams and let them grow inside of your heart [entries|archive|friends|userinfo]
Minna

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Nov. 17th, 2010|03:06 am]
Minna
[Current Music |Herra Ylppö & Ihmiset - Hylättyjen valtakunta II (Kehtolaulu) | Powered by Last.fm]

 

Tämä on tarinani.

Hermostuessani ja epävarmuuksissani nyplään hiuksiani ja piiloudun huppuihin, joita rakastan.

Ollessani yksin, nautin tupakoinnista ja musiikista normaalia enemmän.

Joskus istun tuntikausia puhelin kädessäni ja odotan sinun soittavan. Etkä ikinä soita.

Kun kesän ensimmäiset kukkaset puhkesivat, itkin.

Hymyilen, hiljennyn ja katoan.

LinkLeave a comment

(no subject) [Sep. 23rd, 2009|02:04 pm]
Minna


Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]